KyO Cosmetics hân hạnh đồng hành tài trợ họp báo ra mắt phim ” Nước mắt loài cỏ dại”. Mốt số hình ảnh tại buổi lễ ra mắt phim