Cao Ích Tỳ Vị

450.000,0

Hỗ trợ bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, tăng cường tiêu hoá

Hỗ trợ ngăn ngừa táo bón

Hỗ trợ giảm suy nhược